Benvingut al bloc de TDAH

El meu nom és Inma, i treballo com a Orientadora Educativa a l'IES Puig de Sa Font de Son Servera (Mallorca), encara que he dedicat molts d'anys al treball en EOEPS.
M'interessen tots els temes relacionats amb l'Atenció a la Diversitat, i especialment el TDAH.
Pens que dins del món de l'educació hi ha molta incomprensió cap als alumnes que pateixen aquest trastorn per la qual cosa es considera més bé el "trastorn del nin maleducat" o el "Síndrome del cara dura"quan realment es tracta de nins difícils d'educar que tenen moltes dificultats d'aprenentatge i d'autoestima, però amb un bon tractament el pronostic pot ser molt satisfactori.

BENVINGUTS AL BLOC DEL TDAH

domingo, 17 de octubre de 2010

Necessitats Específiques de Suport Educatiu NESE

La LOE (Llei Orgànica 2006/2, de l'Educació), parla d'alumnes amb NESE, i diu:

“Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè presenten necessitats especials, per dificultats específiques d’aprenentatge, per les seves altes capacitats intel·lectuals, perquè s’han incorporat tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d’història escolar, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.”

Així, doncs, és la primera llei que reconeix les dificultats específiques d’aprenentatge (Trastorns de l’Aprenentatge) com a objecte de detecció, identificació i intervenció immediata (article 71.3).

D’altra banda es remarca que l’atenció integral a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es regirà pels principis de normalització i inclusió.

L'alumne amb TDAH presenta necessitats específiques de suport educatiu, i dins el sistema educatiu ha de rebre l'atenció que requereix.

No hay comentarios:

Publicar un comentario