Benvingut al bloc de TDAH

El meu nom és Inma, i treballo com a Orientadora Educativa a l'IES Puig de Sa Font de Son Servera (Mallorca), encara que he dedicat molts d'anys al treball en EOEPS.
M'interessen tots els temes relacionats amb l'Atenció a la Diversitat, i especialment el TDAH.
Pens que dins del món de l'educació hi ha molta incomprensió cap als alumnes que pateixen aquest trastorn per la qual cosa es considera més bé el "trastorn del nin maleducat" o el "Síndrome del cara dura"quan realment es tracta de nins difícils d'educar que tenen moltes dificultats d'aprenentatge i d'autoestima, però amb un bon tractament el pronostic pot ser molt satisfactori.

BENVINGUTS AL BLOC DEL TDAH

sábado, 23 de octubre de 2010

Així veia Disney l'escola l'any 1953

Frases per educar...

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"
A. Einstein

“Todo gran viaje empieza por un pequeño paso.”
Proverbio árabe

“Quiéreme cuando menos lo merezca;
será cuando más lo necesite.”
Doctor Yekyll

“Un bosque sería muy triste si sólo cantasen los pájaros que mejor lo hacen”
Rabindranath Tagore

«No creas que todo cuanto tu tienes gusto de decir tienen los demás gusto de oir.»
Luis Vives

"Camina un rato con mis zapatos."
Proverbio Chino

"Los hombres inteligentes quieren aprender. Los demás enseñar."
Anton Chejov

«El que busca las culpas en los otros no ve las propias.»
Gandhi

«Ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo.»
Baltasar Garacián

Article del Dr. Moyà sobre el TDAH

Article Dr. Moya

domingo, 17 de octubre de 2010

Necessitats Específiques de Suport Educatiu NESE

La LOE (Llei Orgànica 2006/2, de l'Educació), parla d'alumnes amb NESE, i diu:

“Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè presenten necessitats especials, per dificultats específiques d’aprenentatge, per les seves altes capacitats intel·lectuals, perquè s’han incorporat tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d’història escolar, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.”

Així, doncs, és la primera llei que reconeix les dificultats específiques d’aprenentatge (Trastorns de l’Aprenentatge) com a objecte de detecció, identificació i intervenció immediata (article 71.3).

D’altra banda es remarca que l’atenció integral a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es regirà pels principis de normalització i inclusió.

L'alumne amb TDAH presenta necessitats específiques de suport educatiu, i dins el sistema educatiu ha de rebre l'atenció que requereix.

L'educació del nin/a TDAH

"Educar a un niño es como sostener en la mano una pastilla de jabón. Si aprietas mucho sale disparada, si la sujetas con indecisión se te escurre entre los dedos, una presión suave pero firme la mantiene sujeta"
Pàg. 179 DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD Manual para padres i educadores ISABEL ORJALES VILLAR

“… Més que trobar la manera de tractar els alumnes diferents, hem de trobar la manera d’ensenyar junts a tots els alumnes, tenint en compte que són diferents.”
Pere Pujolàs (2003)